Privacy Policy & Disclaimer

Onze website met als doel het verzamelen van alle relevante informatie over het vasten-dieet in het Nederlands, te denken valt aan lessen / tips & trics en links naar resources. Heeft u vragen over deze site: vastendieet.net dan kunt u bij voorkeur via email contact opnemen via het contact formulier

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die vastendieet.net aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is.   vastendieet.net  is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledige en/of niet up-to-date is.

 

Auteursrechten

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van ons.

 

Schade

vastendieet kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.
vastendieet.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en diensten informatie en/of de gevolgen die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Plaats een reactie